Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51295
Title: Надійність в автомобіле- і тракторобудуванні
Authors: Самородов, Вадим Борисович
Краснокутський, Володимир Миколайович
Мандрика, Володимир Ростиславович
Keywords: підручник; якість машин; математичний апарат; нормативна документація; знос; тертя; навантаження; самохідні машини; руйнування; утомленість конструкції; контрольні роботи
Issue Date: 2015
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Самородов В. Б. Надійність в автомобіле- і тракторобудуванні : підручник / В. Б. Самородов, В. М. Краснокутський, В. Р. Мандрика ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 352 с.
Abstract: Висвітлено питання забезпечення надійності автомобілів і тракторів під час прое-ктування, виготовлення, експлуатації та ремонту. Розглянуто взаємопов’язаний комплекс питань з тертя та спрацювання, причини зміни технічного стану самохідних машин і фізики відмов. Подано загальні відомості з теорії ймовірності та математичної статистики, а також математичний апарат оцінки показників надійності. Наведено приклади розв’язання задач з надійності самохідних машин. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напря-мами "Машинобудування" та "Автомобільний транспорт".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51295
ISBN: 978-617-05-0153-0
Appears in Collections:Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2015_Samorodov_Nadiinist.pdf4,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.