Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51312
Title: Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; економіка України; менеджмент підприємств; глобалізація економіки; реструктуризація підприємств; розвиток підприємств; податкова складова діяльності підприємств; комерційна діяльність; торговельна діяльність; підприємницька діяльність; інвестиційні процеси; інноваційні процеси; підприємництво; управління якістю; конкурентоспроможність продукції; конкурентоспроможність підприємств
Issue Date: 2020
Publisher: ТОВ "Планета-Прінт"
Citation: Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали 13-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 листопада 2020 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 123 с.
Abstract: Подано тези доповідей науково–практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій та підприємств.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51312
Appears in Collections:Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств. 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2020_Problemy_sots-ekon_rozvytku_pidpryiemstv.pdf1,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.