Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51327
Title: Моделювання та аналіз екологічного стану регіонів України
Authors: Кучук, Ніна Георгіївна
Keywords: забруднення атмосфери; екологічна криза; токсичні інгредієнти; транспортні засоби; біосфера
Issue Date: 2014
Publisher: Харківський національний університет будівництва та архітектури
Citation: Кучук Н. Г. Моделювання та аналіз екологічного стану регіонів України / Н. Г. Кучук // Науковий вісник будівництва : зб. наук. пр. / гол. ред. Д. Ф. Гончаренко. – Харків : ХНУБА, 2014. – № 3 (77). – С. 223-226.
Abstract: Сьогодні аспект ефективного економічного розвитку та зменшення витрат на знищення наслідків виробництва набув найбільшої актуальності. Проблема інтенсивного розвитку суспільства та, як наслідок, руйнівна сила небезпечних факторів виробництва постає надто гостро. Людство усвідомило те, що біосфера, як головне місце проживання людини, має певні межі саморегуляції. Атмосферне повітря є одним з головних середовищ діяльності біосфери. При забрудненні атмосферного повітря змінюються його складові при надходженні домішок природного та антропогенного походження. Речовини, що забруднюють навколишнє середовище, різноманітні за дією та походженням. Слід відзначити, що співвідношення між основними компонентами атмосферного повітря майже не змінилося,однак у період промислового та науковотехнічного прогресу збільшився обсяг забруднення атмосфери газами та аерозолями техногенного походження. Найбільша кількість відходів у повітря потрапляє завдяки чорній та кольоровій металургії, хімії та нафтохімії, будівельній індустрії, енергетики тощо. З кожним роком зростає забруднення повітря небезпечними речовинами, що є викидами автомобільного транспорту. Забруднення атмосфери призводить до появи глобальних екологічних проблем, наприклад таких як екологічна криза та екологічна катастрофа. Під екологічною кризою розуміється ситуація що виникає в екосистемах через порушення екологічної рівноваги під впливом стихійних природних явищ або антропогенних факторів. Також екологічна криза відображає напружені взаємовідносини між людиною та природою, що характеризується невідповідністю розвитку виробництва в суспільстві ресурсно-екологічним можливостям біосфери. Наближення екологічної кризи у нашій країні пов’язане з інтенсифікацією потенційно небезпечних технологій і порушенням рівноваги в екосистемах внаслідок забруднення її промисловими відходами.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51327
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
naukovyi_visnyk_budivnytstva_2014_3_Kuchuk_Modeliuvannia.pdf814,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.