Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51342
Title: Теоретико – методичні основи підготовки студентів до практичних занять зі спеціалізацій з видів спорту
Authors: Глядя, Сергій Олександрович
Любієв, Альберт Гнатович
Юшко, Олексій Володимирович
Борейко, Наталя Юріївна
Keywords: методичні рекомендації; фізична культура; спорт; навчання руховим діям; охорона праці; навчальний процес
Issue Date: 2021
Citation: Теоретико – методичні основи підготовки студентів до практичних занять зі спеціалізацій з видів спорту [Електронний ресурс] : метод. рекомендації для студентів НТУ "ХПІ" ден. форми навчання усіх спец. з дисципліни "Фізичне виховання" / уклад.: С. О. Глядя [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 30 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51342.
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей НТУ "ХПІ" з метою оволодіння основами теоретичних знань з фізичного виховання, формування необхідних умінь та навичок для занять обраним видом спорту. Надано основі поняття організації навчального процесу з фізичного виховання, спеціалізацій з видів спорту, термінологічна система.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51342
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Teoretyko_metodychni osnovy.pdf903,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.