Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51344
Title: Антропометричні вимірювання і оцінка функціонального стану
Authors: Глядя, Сергій Олександрович
Борейко, Наталя Юріївна
Юшко, Олексій Володимирович
Keywords: методичні рекомендації; характеристика розмірів тіла; обчислення; процедура проведення проби; вимоги; вага тіла
Issue Date: 2021
Citation: Антропометричні вимірювання і оцінка функціонального стану [Електронний ресурс] : метод. рекомендації для студентів НТУ "ХПІ" до практичної роботи з дисципліни "Фізичне виховання" / уклад.: С. О. Глядя, Н. Ю. Борейко, О. В. Юшко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 23 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51344.
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей НТУ "ХПІ" (основна медична група, спеціальна медична група) при переведенні навчального процесу у дистанційну форму навчання. Запропоновано студентам організацію самоконтролю за фізичним станом, освоєння методики антропометрії шляхом вивчення розмірів власного тіла, збагачення необхідних теоретичних знань, проведення функціональної проби (ортостатична проба), вмінню проводити аналіз отриманих результатів. Встановлено критерії оцінки виконання практичної роботи "Антропометричні вимірювання і оцінка функціонального стану". Надано зразок структури практичної роботи.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51344
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Antropometrychni_vymiriuvannia.pdf791,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.