Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51385
Title: Спосіб вибору топології мережі
Authors: Кучук, Ніна Георгіївна
Шишацький, Андрій Володимирович
Кучук, Георгій Анатолійович
Keywords: патент; корисна модель; телекомунікаційні мережі; системи управління та передачі даних; інформаційні технології; мобільність
Issue Date: 2018
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 124344 Україна, МПК (2018.01) H04B 1/00 H04B 1/58 (2006.01) H04B 3/60 (2006.01). Спосіб вибору топології мережі / Кучук Н. Г., Шишацький А. В., Кучук Г. А. ; власники: Кучук Н. Г., Шишацький А. В., Кучук Г. А. (Україна). – № u 2017 08810 ; заявл. 04.09.2017 ; опубл. 10.04.2018, Бюл. № 7. – 5 с.
Abstract: Спосіб вибору топології мережі полягає у тому, що інформаційною системою проводять ініціалізацію, під час якої відбувається формування початкової популяції структур-хромосом; після чого відбувається схрещування та формування популяції хромосом-нащадків; далі мутація, формування популяції хромосом-мутантів; відбувається розпізнавання варіанта навантаження, з її оцінкою; відбір кращих хромосом з популяції та формування наступного покоління після чого інформаційною системою проводиться визначення раціональної топології з множини варіантів. Інформаційною системою на етапі розпізнавання варіанта навантаження, з її оцінкою проводять корегування розпізнаючих еталонів шляхом підбору вагових коефіцієнтів продукційних правил, визначають характеристику навантаження мережі, при яких помилка між еталонним та експериментальним рішеннями буде мінімальною.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0784-1465
orcid.org/0000-0001-6731-6390
orcid.org/0000-0002-2862-438X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51385
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Kuchuk_Patent_124344.pdf226,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.