Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51412
Title: Литво. Металургія. 2020
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; ливарне виробництво; металургійне виробництво; методи контролю виробництва; способи литва; сплави; обладнання
Issue Date: 2020
Publisher: АА Тандем
Citation: Литво. Металургія. 2020 : матеріали 16-ї, 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 вересня 2020 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.] ; заг. ред. О. І. Пономаренко. – Запоріжжя : АА Тандем, 2020. – 330 с.
Abstract: У збірнику представлено матеріали, що стосуються актуальних проблем ливарного і металургійного виробництва: отримання, обробки та структуроутворення сплавів; прогресивні технології та обладнання в ливарному виробництві; перспективні формувальні матеріали і суміші, технологічні процеси виготовлення форм і стрижнів; моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві; спеціальні способи литва та литва композиційних матеріалів; методи контролю лива- рних і металургійних процесів, економіка та екологія ливарного виробництва. Матеріали призначені для інженерно-технічних працівників металургійних і машинобудівних підприємств і науково-дослідницьких інститутів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51412
Appears in Collections:Литво. Металургія. 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2020_Lytvo_Metalurhiia.pdf3,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.