Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51465
Title: Гендерна психологія
Authors: Богдан, Жанна Борисівна
Мовчан, Яна Олександрівна
Keywords: навчально-методичний посібник; стратифікація; соціальна поведінка; чоловіки; жінки; конфліктні ситуації; правопорушення; взаємовідносини
Issue Date: 2021
Publisher: Друкарня Мадрид
Citation: Богдан Ж. Гендерна психологія : навч.-метод. посібник / Ж. Богдан, Я. Мовчан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 155 с. : іл.
Abstract: Навчально-методичний посібник з дисципліни "Гендерна психологія" відображає сучасний стан психологічних досліджень гендерної проблематики, містить: робочу програму, конспект лекцій, зміст практичних занять, тести для контролю знань, завдання для самостійної роботи, питання до заліку, інформаційні ресурси, фільмографію, рекомендовану літературу. Призначено для здобувачів другої (магістерської) вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51465
ISBN: 978-617-7988-24-2
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Bohdan_Henderna_psykholohiia.pdf2,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.