Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51487
Title: Сучасна освіта України: державно-управлінський аспект
Authors: Грень, Лариса Миколаївна
Вавренюк, Сергій Анатолійович
Алієва, Поліна Ільхамівна
Keywords: монографія; державне управління; міжнародна академічна мобільність; міграційні процеси; вища освіта
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Грень Л. М. Сучасна освіта України: державно-управлінський аспект : монографія / Л. М. Грень, С. А. Вавренюк, П. І. Алієва ; Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків : Іванченко І. С., 2021. – 238 с.
Abstract: У монографії розкрито теоретичне забезпечення державного управління освітою України та роль державних органів управління у її функціонуванні та розвитку на сучасному етапі. Аналіз державного управління вищою освітою України, професійно-технічною зокрема, подано через призму перспективного розвитку співпраці України та Євросоюзу в освітній галузі. Удосконалення державного управління реформуванням сучасної освіти України розглянуто з позицій активізації міжнародної мобільності тих, хто навчається, вдосконалення державної системи оцінки якості на основі європейського досвіду, програмно-цільового та індикативного планування розвитку освітньої галузі. З’ясовані особливості інноваційних підходів до державного управління реформуванням сучасної освіти. Окреслено сучасні вектори саморозвитку системи професійно-технічної освіти та напрями державно-управлінського впливу на її елементи. Доведено, що удосконалення системи стимулювання праці науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у нашій державі сприятиме їх професійному розвитку, самореалізації, самовдосконаленню, підвищенню престижу закладу в якості роботодавця, оптимізації мотиваційної системи. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що основні положення й висновки монографії можуть бути використані фахівцями під час написання підручників і навчальних посібників, створення навчальнометодичної літератури; а також у роботі органів державної влади та у процесі державного управління вищою освітою в Україні.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4466-6018
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51487
ISBN: 978-617-7879-61-8
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph_2021_Hren_Suchasna_osvita.pdf2,32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.