Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51531
Title: Спосіб сумісного неруйнівного чотирипараметрового контролю зразка трансформаторного мастила
Authors: Себко, Вадим Вадимович
Ойтугдієва, Людмила Вікторівна
Keywords: патент; корисна модель; вимірювальна техніка; індуктивність внутрішня; стрижень; опір; дисперсний феромагнітний порошок; тепловий КВП
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 140586 Україна, МПК G01R 33/12 (2006.01) G01K 7/36 (2006.01). Спосіб сумісного неруйнівного чотирипараметрового контролю зразка трансформаторного мастила / Себко В. В., Ойтугдієва Л. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 06833 ; заявл. 18.06.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 8 с. : іл.
Abstract: Спосіб сумісного неруйнівного контролю геометричних, магнітних, електричних і температурних параметрів зразків охолоджуючих рідин включає металевий порошок та інші металеві включення, передбачає, що повздовж зразка рідини, який розміщується у скляній трубці (пробниці) пропускають двочастотний електричний струм, який наводить вихрові струми усередині зразка, котрі створюють власне магнітне поле, яке геометрично додається до зовнішнього магнітного поля та, унаслідок, сумарне магнітне поле двох близьких частот 1f і 2f має вплив на напругу поміж кінцями скляної трубки та фазовий кут зсуву поміж струмом та напругою на двох частотах магнітного поля. Скляна пробниця разом зі зразком рідини у даному випадку і є тепловим КВП з подовжнім електричним струмом, оскільки струм створює своє магнітне поле, феромагнітні частинки порошку притягуються у рідині одна до одної, створюючи монолітну структуру стрижня, таким чином це надає можливість визначати на частотах f1 і 2 f магнітного поля теплового КВП: діаметр, відносну магнітну проникність, питому електричну провідність та температуру зразка трансформаторного мастила, саме за чисельними значеннями цих фізико-механічних параметрів приймають рішення стосовно наявності або відсутності металевого порошку або металевих включень та подальшому відбраковуванні охолоджуючої рідини. За виміряними характеристиками і на основі встановлених залежностей нормованих параметрів теплового КВП зі зразком рідини, який зондується магнітним полем двох близьких частот, здійснюється чотирипараметровий вимірювальний контроль фізико-механічних параметрів зразка трансформаторного мастила на двох частотах магнітного поля.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51531
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Sebko_Patent_140586.pdf350,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.