Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51549
Title: Спосіб сегментації ембріонів
Authors: Мегель, Юрій Євгенович
Рибалка, Антоніна Іванівна
Чалий, Ігор Вільович
Коваленко, Світлана Миколаївна
Keywords: патент; корисна модель; біотехнології; сільськогосподарські тварини; лазерні імпульси
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 120471 Україна, МПК A61D 19/02 (2006.01). Спосіб сегментації ембріонів / Мегель Ю. Є., Рибалка А. І., Чалий І. В., Коваленко С. М. ; власник ХНУТСГ (Україна). – № u 2017 01753 ; заявл. 23.02.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб сегментації ембріонів включає встановлення фокусної відстані, візуальне поєднання променя лазера з зародком, імпульсну дію на зародок із частотою, тривалість, візуальний контроль ділення. Встановлення фокусної відстані виконують на поверхні розчину, в якому на дні чашки знаходиться ембріон. Відстань між сфокусованим лазерним випромінюванням та ембріоном визначається мінімальним значенням нагріву на поверхні оболонки ембріона при одноразовій дії лазерного імпульсу і його тривалістю, та виникненням хвилі тиску в розчині, що приводить до розриву оболонки і міжклітинних зв'язків бластоцисти на окремі сегменти в процесі її розповсюдження.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51549
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В."

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Mehel_Patent_120471.pdf210,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.