Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51550
Title: Пристрій для бісекції ембріонів
Authors: Мегель, Юрій Євгенович
Бредихін, Вадим Володимирович
Рибалка, Антоніна Іванівна
Чалий, Ігор Вільович
Коваленко, Світлана Миколаївна
Keywords: патент; корисна модель; біотехнології; генна інженерія; сільськогосподарські тварини; бластомери
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 135419 Україна, МПК A61D 19/02 (2006.01). Пристрій для бісекції ембріонів / Мегель Ю. Є., Бредихін В. В., Рибалка А. І., Чалий І. В., Коваленко С. М. ; власник ХНУТСГ (Україна). – № u 2019 01249 ; заявл. 07.02.2019 ; опубл. 25.06.2019, Бюл.№ 12. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для бісекції ембріонів містить наповнену рідиною чашку Петрі, в якій розміщено мікроніж та прозорий капіляр. В пристрій введено регульований електричний насос, прозорий циліндр наповнений поживною рідиною з поршнем, що переміщується під дією зовнішнього тиску. Ембріон розміщується в рідині між поршнем та вихідним отвором циліндра, до якого закріплено трубку з внутрішнім діаметром, згідно з розміром ембріонів, відповідно до виду тварин. На протилежному кінці трубки закріплено мікроніж, який занурено в чашку з рідиною для збору частин розділених бластомерів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51550
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В."

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Mehel_Patent_135419.pdf211,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.