Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51586
Title: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи із дисципліни "Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація"
Authors: Гуренко, Ірина Вікторівна
Keywords: методичні вказівки; самостійна робота; надзвичайні ситуації; техногенна небезпека; потенційно небезпечні об'єкти; об'єкти підвищеної небезпеки
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничий центр НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи із дисципліни "Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація" : для студентів за спец. 263 "Цивільна безпека" ден. форми навчання / уклад. І. В. Гуренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : ВЦ НТУ "ХПІ", 2018 – 16 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни є вміння ідентифікувати ПНО і ОПН; оцінювати ступінь небезпеки об'єкта щодо впливу його діяльності на працюючих, населення та навколишнє середовище, знати законодавчі та нормативно-правові акти про ПНО і ОПН та їх експлуатацію; порядок проведення ідентифікації ПНО і ОПН. У даній розробці наводяться питання самостійної роботи, що доповнюють обсяг знань із даної дисципліни, та перелік рекомендованої літератури.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51586
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Potentsiino_nebezpechni_vyrob_tekhnolohii.pdf684,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.