Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51596
Title: Пінний апарат
Authors: Ляпощенко, Олександр Олександрович
Манойло, Євгенія Володимирівна
Хухрянський, Олег Миколайович
Моїсєєв, Віктор Федорович
Keywords: патент; корисна модель; патрубки; стабілізатор; листовий матеріал; гофрована пластина
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 141351 Україна, МПК B01D 47/04. Пінний апарат / Ляпощенко О. О., Манойло Є. В., Хухрянський О. М., Моїсєєв В. Ф. ; власник: СумДУ (Україна). – № u 2019 07739 ; заявл. 09.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. – 4 с.
Abstract: Пінний апарат містить вертикальний корпус, патрубки введення і відведення газу, патрубки введення і відведення рідини, зрошувач, провальні тарілки, над площинами яких розміщені один над одним принаймні два стабілізатори пінного шару у вигляді стільникових ґрат, що складаються з пластин, які нахилені відносно направлення газового потоку. Пластини стабілізаторів пінного шару виконані з тонкого плоского та гофрованого листового матеріалу. Гофри виконані під кутом до горизонту, а пластини стабілізаторів встановлені на ребро, розташовані паралельно одна одній та чергуються між собою, з утворенням чарунок трикутного профілю з кутом при вершині, що дорівнює 60°. При цьому гофровані пластини розташовані з поворотом на 180° одна до одної, а верхній стабілізатор встановлений з поворотом 90° до нижнього стабілізатора. Стабілізатори встановлені над площиною тарілки на висоті 0,3-0,4 висоти міжтарілкового простору, а висота стабілізатора складає 0,1-0,2 висоти міжтарілкового простору.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51596
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Liaposhchenko_Patent_141351.pdf187,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.