Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51598
Title: Prediction techniques and economic breeding index for analyzing multidimensional feature vectors
Other Titles: Методи прогнозування та показник економічного відтворення для аналізу багатомірних векторів ознак
Authors: Megel, Yu.Ye.
Mikhnova, O. D.
Kovalenko, S. M.
Keywords: prediction techniques; economic breeding index; dairy farming; linear regression; молочне скотарство; сільське господарство; економічний індекс відтворення
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Megel Yu. Ye. Prediction techniques and economic breeding index for analyzing multidimensional feature vectors / Yu. Ye. Megel, O. D. Mikhnova, S. M. Kovalenko // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Технічні науки / ред. кол.: О. В. Нанка. – Харків : Панов А. М., 2019. – Вип. 203: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 145-147.
Abstract: Dairy farming is an important part of agriculture where farm owners have a necessity of predicting their annual profit. Economic breeding index is a combination of traits and sub-indices that aids in computing farmers' income. In the current paper, data mining and prediction techniques are briefly observed, which can be used for the aforementioned purposes. Regression model is built for predicting annual profit of a farm located in Kharkiv rural region. The proposed model can also be used for any site where many input variables are to be converted and presented in a simple form of linear regression equation with multidimensional feature vector.
Молочне скотарство є важливою складовою сільського господарства. Власникам ферм необхідне інструмент прогнозування щорічного прибутку. Економічний індекс відтворення представляє собою комбінацію ознак та допоміжних індексів, які допомагають розрахувати прибуток фермера. Ця стаття коротко описує існуючі методи штучного аналізу даних і прогнозування, що можуть бути застосовані для цих потреб. Для прогнозування щорічного прибутку ферми, розташованої у селі Харківської області, побудована регресійна модель. Запропонована модель також може бути використана на об’єкті, де є необхідність перетворення кількох вхідних змінних та їх подання у більш простій формі рівняння лінійної регресії з багатомірним вектором ознак.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0072-0756
orcid.org/0000-0001-6770-6778
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51598
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В."

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhNTUSH_2019_203_Megel_Prediction.pdf686,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.