Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51621
Title: Перспективи створення кіберспортивного клубу в Україні
Other Titles: Prospects of cybersport club creation in Ukraine
Authors: Горова, Ксенія Олександрівна
Горовий, Дмитро Анатолійович
Кіпоренко, О. В.
Keywords: кіберспорт; кіберспортивна організація; гравці; турнір; стрім; cybersport; e-sport; cybersport organization; players; tournament; stream
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Горова К. О. Перспективи створення кіберспортивного клубу в Україні / К. О. Горова, Д. А. Горовий, О. В. Кіпоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. / ред. кол.: І. А. Дмитрієв [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2017. – № 2 (17). – С. 26-33.
Abstract: Кіберспорт завоював прихильність молоді майже в усьому світі і Україна не повинна лишатися осторонь новітніх тенденцій. Організація підприємств кіберспорту може стати досить прибутковим бізнесом в Україні, оскільки на даний момент на вітчизняному ринку майже відсутня конкуренція, а бар'єри для входу на нього досі низькі. Також важливим є те, що українська молодь вже досягла значних успіхів у ігрових дисциплінах і може сформувати добру основу професійних гравців. Але такий вид бізнесу для нашої країни є досить новим, тому науково-практичних рекомендацій з його організації майже не існує. Постає завдання розробки науково-методичних основ функціонування кіберспортивного клубу в Україні. Метою статті є розробка рекомендацій щодо організації діяльності кіберспортивного клубу в Україні. В статті здійснено порівняння підприємств кіберспорту з традиційними підприємствами, виділено основні з них – кіберспортивні клуби та кіберспортивні організації, а також окреслено взаємовідносини цих організацій з менеджерами, гравцями та спонсорами. Авторами виділені найвідоміші кіберспортивні клуби світу та найпопулярніші ігрові дисципліни. В роботі запропонована організаційна структура кіберспортивного клубу із визначенням ролей кожного із його учасників у формуванні доходів клубу.
Cybersport (or E-sport) win the favor of young people almost all over the world, and Ukraine should not be left out of the latest trends. The organization of cybersports enterprises can become quite a profitable business in Ukraine, because at the moment there is almost no competition in the domestic market, and barriers to entry into it are still low. It is also important that Ukrainian youth has already achieved significant success in gaming disciplines and can form a good basis for professional players. But this kind of business for our country is quite new, so there are almost no scientific and practical recommendations for its organization. The task is to develop scientific and methodological foundations for the functioning of the cybersport club in Ukraine. The purpose of the article is to develop recommendations for the cybersport club organization in Ukraine. The article compares e-sports enterprises with traditional enterprises, identifies the main of them - cybersport clubs and cybersport organizations, as well as the relationships of these organizations with managers, players and sponsors. The authors point out famous cybersport clubs of the world and the most popular game disciplines. The organizational structure of the cybersport club is proposed with the definition of the roles of each of the participants in the formation of the club's revenues.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51621
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZNP_KhNADU_2017_2_Horova_Perspektyvy_stvorennia.pdf1,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.