Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51622
Title: Визначення перспектив електромобілів на ринку України
Authors: Горова, Ксенія Олександрівна
Горовий, Дмитро Анатолійович
Свіязов, М. В.
Шевердіна, Алла Володимирівна
Keywords: попит; регіон; підзарядка; ціна; електробус "Е19101"; NissanLeaf; Tesla S; electric car; electromobile; demand; region; market
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Визначення перспектив електромобілів на ринку України / К. О. Горова [та ін.] // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. / ред. кол.: І. А. Дмитрієв [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2017. – № 2 (17). – С. 33-38.
Abstract: Останнім часом все більшої популярності серед автомобілістів в світі набувають електромобілі. Це пояснюється їх економічністю, екологічністю, зручністю водіння порівняно з іншими типами автомобілів. Проте, їх масове застосування пов'язане з певними труднощами експлуатації викликаними тим, що для України такий транспорт є ще досить новим. Тому виникає необхідність визначення готовності українського ринку до масового сприйняття електромобілів. Метою статті є аналіз українського ринку на предмет рівня його підготовленості і наявності достатнього попиту для масового впровадження електромобілів. Основними критеріями готовності мають стати: наявність розвиненої інфраструктури обслуговування, наявність попиту на особистий легковий автотранспорт, рівень доходів населення, розвиненість науково-технічних і дистриб'юторських центів. В статті досліджено попит на електромобілі і визначено їх найпопулярніші моделі, виділено найпривабливіші регіони для масового впровадження електромобілів, розглянуто перспективи вітчизняного виробництва електромобілів.
In recent years, electric vehicles have become increasingly popular among motorists in the world. This is due to their economy, environmental friendliness, driving convenience compared to other types of vehicles. However, their mass application is associated with certain operational difficulties caused by the fact that for Ukraine such transport is still quite new. Therefore, there is a need to determine the readiness of the Ukrainian market to mass perception of electric vehicles. The purpose of the article is to analyze the Ukrainian market on the level of its preparedness and the availability of sufficient demand for the mass introduction of electric vehicles. The main criteria for readiness should be: the availability of a developed service infrastructure, the availability of demand for personal cars, the level of income of the population, the development of scientific and technical and distribution cents. The article studies the demand for electric vehicles and identifies their most popular models, identifies attractive regions for the mass introduction of electric vehicles, and considers the prospects for domestic production of electric vehicles.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51622
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZNP_KhNADU_2017_2_Horova_Vyznachennia_perspektyv.pdf899,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.