Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51623
Title: Пристрій для моделювання та оптимізації сівозмін
Authors: Путятін, Валерій Петрович
Чалий, Ігор Вільович
Васильцова, Наталія Володимирівна
Коваленко, Світлана Миколаївна
Keywords: патент; корисна модель; обчислювальна техніка; генератори тактових імпульсів; сільське господарство; комутатори
Issue Date: 2018
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 123392 Україна, МПК (2018.01) G06F 15/00. Пристрій для моделювання та оптимізації сівозмін / Путятін В. П., Чалий І. В., Васильцова Н. В., Коваленко С. М. ; власник ХНУТСГ (Україна). – № u 2017 09088 ; заявл. 14.09.2017 ; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4. – 2 с.
Abstract: Пристрій для моделювання та оптимізації сівозмін, який містить генератор тактових імпульсів, вихід якого підключено до першого входу регістра зсуву, другим входом якого є вихід регістра зсуву, цей же вихід регістра зсуву підключено до входу схеми управління, група виходів якої підключена до першої групи входів комутатора, другою групою входів якого є група виходів регістра зсуву, а група виходів комутатора є виходом пристрою, крім того в нього додатково введені селектор, блок обчислення прибутку, блок завдання системи обмежень, блок виділення максимального прибутку, блок завдання вихідних даних, блок реєстрації, входом якого є вихід блока виділення максимального прибутку, входом якого є вихід блока обчислення прибутку, першим входом якого є перший вихід блока завдання вихідних даних, другим виходом якого є вхід блока завдання системи обмежень, виходом якого є вхід селектора, друга група входів якого є групою виходів комутатора.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6770-6778
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51623
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В."

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Putiatin_Patent_123392.pdf173,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.