Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51630
Title: Методичні вказівки до практичної роботи "Вибір засобів нормалізації мікроклімату та теплозахисту працюючих" з дисципліни "Виробнича санітарія"
Authors: Васьковець, Людмила Антонівна
Keywords: методичні вказівки; оптимальні умови мікроклімату; метеорологічні умови; теплозахист; виробниче середовище; умови праці
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Методичні вказівки до практичної роботи "Вибір засобів нормалізації мікроклімату та теплозахисту працюючих" з дисципліни "Виробнича санітарія" : для студентів спец. 263 "Цивільна безпека" спеціалізації 263-1 "Охорона праці" ден. та заоч. форм навчання / уклад. Л. А. Васьковець ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2021. – 48 с.
Abstract: Дослідження метеорологічних умов виробничих приміщень є важливою частиною оцінки умов праці на робочих місцях. Параметри мікроклімату, впливаючи на тепловий баланс організму з навколишнім середовищем, чинять безпосередню дію на стан організму працівника, його працездатність. Вони залежать від характеру технологічних процесів, умов повітряобміну у приміщенні, погодних та кліматичних особливостей зовнішнього середовища, періоду року, доби та ін. Інформація про показники мікроклімату необхідна для вирішення наступних завдань безпеки праці: – оцінки умов праці працівників та атестації робочих місць; – складання характеристик професій; – вивчення функціонального стану працівників за різних метеорологічних умов та розробки заходів щодо оздоровлення виробничого середовища; – впровадження профілактичних заходів запобігання професійним захворювання та травматизму на виробництві; – обґрунтування застосування засобів нормалізації несприятливого мікроклімату та теплозахисту; – вивчення причин захворюваності та травматизму працюючих на виробництві (у цеху, ділянці тощо); – санітарно-гігієнічної оцінки нових технологічних процесів, механізмів, установок та ін. виробничого обладнання; – при відбиранні проб повітря для аналізу на вміст шкідливих речовин та пилу (з метою приведення відібраного об’єму повітря до стандартних умов); – оцінки ефективності вентиляції та інших санітарно-технічних пристроїв і оздоровчих заходів. Мета роботи: ознайомитися з принципами нормування та оцінювання мікрокліматичних умов виробничого середовища, навчитися обирати відповідні засоби нормалізації мікроклімату і теплозахисту працюючих.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51630
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vybir.pdf2,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.