Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5166
Title: Професійне становлення особистості як суб’єкта діяльності : результати теоретичного дослідження
Authors: Кузнєцов, Марат Амірович
Підбуцька, Ніна Вікторівна
Keywords: стадіальність розвитку особистості; фахівці; subject of activity; development of personality; professional formation of a specialist
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Острозька академія"
Citation: Підбуцька Н. В. Професійне становлення особистості як суб’єкта діяльності : результати теоретичного дослідження / Н. В. Підбуцька, М. А. Кузнєцов // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка : [зб. наук. пр.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2013. – Вип. 25. – С. 75-81.
Abstract: Авторами статті ґрунтовно аналізується проблема розвитку особистості під час її професійного становлення. Розглянуто періоди професійного розвитку людини з позицій відомих вчених-психологів, висвітлено авторську точку зору з розуміння дефініції професійне становлення суб’єкта діяльності. Аналіз провідних вітчизняних та російських концепцій з визначеної проблеми дозволили їх систематизувати на основі критерію періодизації для подальшої розробки власної стадіальної структури ПС суб’єкта діяльності, на прикладі фахівця інженерної діяльності.
The authors of the article examines the problem of the development of personality in the process of professional development. Considered the periods of professional development of a person from the position of well-known scientists and psychologists. Disclosed to the author's point of view of understanding of professional formation of the subject of the activity. The analysis of leading domestic and Russian concepts of the problems have allowed them to organize on the basis of the criterion of periodization for the further development of its own structure of professional formation of the subject of the activity, for example, specialist of the engineering activities
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5166
ISBN: 966-7631-15-Х
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Podbutskaua_Profesiine.pdf155,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.