Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51661
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторної работи "Визначення фізичних показників якості води"
Authors: Березуцький, Вячеслав Володимирович
Панчева, Ганна Михайлівна
Максименко, Олена Аркадіївна
Keywords: методичні вказівки; визначення температури води; прозорість; каламутність; смак води; кольоровість; органолептичні показники води
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторної работи "Визначення фізичних показників якості води" з курсу "Основи екології" : для студентів усіх спец. / уклад.: В. В. Березуцький, Г. М. Панчева, О. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2021. – 24 с.
Abstract: Екологія, за умови її інтенсивного практичного застосування в усіх галузях господарства, стала інтегральною наукою, яка має безпосередній зв’язок з природничими і спеціальними дисциплінами. Як відомо, найбільш глибоке усвідомлення знань відбувається у процесі безпосередньої практичної діяльності. Отже, виконання лабораторної роботи "Визначення фізичних показників якості води" надасть змогу поглибити теоретичні знання з дисципліни, набуті в процесі вивчення теоретичного матеріалу. Методичні вказівки доповнюють теоретичне навчання студентів відповідно до програми курсу "Основи екології" у рамках вивчення теми "Природні та антропогенні фактори впливу на біосферу" з метою надання практичних навичок у визначенні фізичних показників якості води для захисту гідросфери. Методичні вказівки "Визначення фізичних показників якості води" містять опис методик для визначення температури води, вмісту завислих речовин, прозорості, каламутності, кольоровості води, порядок визначення кольоровості в циліндрах Генера, порядок визначення кольоровості на колориметрі. Наведено визначення запаху води, смаку води, органолептичні показники води відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10. Методичні вказівки містять запитання для самоконтролю знань студентів і правила безпеки під час проведення лабораторної роботи.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7318-1039
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51661
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vyznachennia.pdf922,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.