Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51680
Title: Управління і соціально-економічні основи охорони праці
Authors: Райко, Валентина Федорівна
Семенов, Євгеній Олександрович
Янчик, Олександр Григорович
Ільїнська, Ольга Ігорівна
Keywords: практикум; навчальний посібник; працеохоронна політика; шкідливі умови праці; робочий час; побутові приміщення
Issue Date: 2019
Publisher: ВАТ "Планета-Принт"
Citation: Управління і соціально-економічні основи охорони праці : практикум для студентів освітньо-кваліфікац. рівня бакалавр : напрям підгот. 263 "Цивільна безпека" : навч. посібник / В. Ф. Райко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Принт, 2019. – 240 с.
Abstract: Відповідно до Закону України "Про охорону праці" визначальними напрямами безпеки виробництва являються правові, економічні і соціальні основи охорони праці. Це потребує наявності досконалої законодавчої бази, що забезпечує стабільне функціонування економіки та ефективне регулювання економічної діяльності окремих суб’єктів права — роботодавців та працівників, наявності професійного кадрового забезпечення системи управління охороною праці на підприємствах, діючої системи підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів організацій з охорони праці. Виходячи з вищезазначеного, для охорони праці важливими є три основні складові економічного характеру, а саме: оцінка затрат на охорону праці, визначення ефективності заходів на попередження нещасних випадків та професійних захворювань, оптимізації витрат підприємств на стимулювання і фінансування охорони праці. Даний практикум має на меті виробити у майбутніх фахівців вміння практичного застосування основних положень законодавства про охорону праці та визначення ефективності заходів і засобів профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності, оптимізувати витрати на забезпечення умов і безпеки праці; закріпити знання, отримані при вивченні лекційного курсу, приділити увагу розгляданню ряду практичних питань, що наведені у тексті навчального посібника.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6617-5354
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51680
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2019_Raiko_Upravlinnia.pdf3,77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.