Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5173
Название: Діагностичні характеристики комп'ютерних тестів, які формуються за методом відновлюваних фрагментів
Другие названия: Diagnostic characteristics of the computer tests formed by method of restored fragments
Авторы: Пєтков, Олександр Олександрович
Ключевые слова: комп'ютеризований контроль знань; діагностика; валідність тесту; надійність тесту; computerized control of knowledge; diagnostics; validity of the test; reliability of the test
Дата публикации: 2013
Издательство: Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины
Библиографическое описание: Пєтков О. О. Діагностичні характеристики комп'ютерних тестів, які формуються за методом відновлюваних фрагментів [Електронний ресурс] / О. О. Пєтков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 1 (33). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/779/582.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто визначення валідності й надійності тестів, які формуються за методом відновлюваних фрагментів. Проаналізовано структуру контрольованого теоретичного матеріалу обмеженої галузі знань, мовних виразів, які описують предмети контролю, та надійності тесту. Наведено методику визначення найістотніших складових надійності розглянутих тестів: надійності кількісного визначення коефіцієнта засвоєння і технологічної надійності. Результати проведених педагогічних експериментів довели, що тести даного класу дозволяють з високою надійністю провадити контроль засвоєння теоретичного матеріалу на рівні відтворення в будь-якій галузі знань. Показано, що валідність тестів з відновлюваними фрагментами в основному обумовлюється ступенем структурування і методичною проробкою контрольованого матеріалу і може сягати наперед заданих показників, аж до рівня абсолютної валідності.
Definition of validity and reliability of tests which are formed by a method of restored fragments is considered in the article. The structure of the controlled theoretical material of limit field of knowledge, language expressions that describe the subject of control, and reliability of test, is analyzed. The technique of definition of the most important components of reliability of the considered tests is given: reliability of quantitative determination of coefficient of assimilation and technological reliability. Results of the lead pedagogical experiments have proved, that tests of the given class allow to make the control of mastering of a theoretical material over a level of reproduction in any field of knowledge with high reliability. It is shown, that validity tests with restored fragments basically caused by a degree of structurization and methodical study of a controllable material and can achieve beforehand set parameters, down to a level of absolute validity
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5173
Располагается в коллекциях:Кафедра "Інженерна електрофізика"
Публікації співробітників (НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ")

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2013_Petkov_Diagnostic.pdf212,74 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.