Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5173
Назва: Діагностичні характеристики комп'ютерних тестів, які формуються за методом відновлюваних фрагментів
Інші назви: Diagnostic characteristics of the computer tests formed by method of restored fragments
Автори: Пєтков, Олександр Олександрович
Ключові слова: комп'ютеризований контроль знань; діагностика; валідність тесту; надійність тесту; computerized control of knowledge; diagnostics; validity of the test; reliability of the test
Дата публікації: 2013
Видавництво: Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины
Бібліографічний опис: Пєтков О. О. Діагностичні характеристики комп'ютерних тестів, які формуються за методом відновлюваних фрагментів [Електронний ресурс] / О. О. Пєтков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 1 (33). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/779/582.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто визначення валідності й надійності тестів, які формуються за методом відновлюваних фрагментів. Проаналізовано структуру контрольованого теоретичного матеріалу обмеженої галузі знань, мовних виразів, які описують предмети контролю, та надійності тесту. Наведено методику визначення найістотніших складових надійності розглянутих тестів: надійності кількісного визначення коефіцієнта засвоєння і технологічної надійності. Результати проведених педагогічних експериментів довели, що тести даного класу дозволяють з високою надійністю провадити контроль засвоєння теоретичного матеріалу на рівні відтворення в будь-якій галузі знань. Показано, що валідність тестів з відновлюваними фрагментами в основному обумовлюється ступенем структурування і методичною проробкою контрольованого матеріалу і може сягати наперед заданих показників, аж до рівня абсолютної валідності.
Definition of validity and reliability of tests which are formed by a method of restored fragments is considered in the article. The structure of the controlled theoretical material of limit field of knowledge, language expressions that describe the subject of control, and reliability of test, is analyzed. The technique of definition of the most important components of reliability of the considered tests is given: reliability of quantitative determination of coefficient of assimilation and technological reliability. Results of the lead pedagogical experiments have proved, that tests of the given class allow to make the control of mastering of a theoretical material over a level of reproduction in any field of knowledge with high reliability. It is shown, that validity tests with restored fragments basically caused by a degree of structurization and methodical study of a controllable material and can achieve beforehand set parameters, down to a level of absolute validity
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5173
Розташовується у зібраннях:Кафедра "Інженерна електрофізика"
Публікації співробітників (НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ")

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2013_Petkov_Diagnostic.pdf212,74 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.