Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51745
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Проектування рекуперативного теплообмінного апарата"
Authors: Литвиненко, Оксана Олексіївна
Keywords: методичні вказівки; трубчасті теплообмінники; змійовикові теплообмінники; тепловий розрахунок; секційні теплообмінники
Issue Date: 2016
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Проектування рекуперативного теплообмінного апарата" з курсу "Тепло- і масообмінні процеси, апарати та установки" : для студентів спец. 144 "Теплоенергетика" спеціалізації 144-02 "Теплові процеси в енергетичному обладнанні" / уклад. О. О. Литвиненко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 52 с.
Abstract: Курсовий проект з проектування рекуперативного теплообмінного апарата є однією з перших самостійних інженерних робіт студентів в рамках навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" спеціальності "Теплоенергетика". У процесі роботи над проектом студент повинен навчитися застосовувати отримані теоретичні знання для рішення конкретних інженерних задач, користуватись довідковою літературою, каталогами, прикладними комп’ютерними програмами. В рамках курсового проекту проводиться "Ігрове проектування" (ІП). Група студентів розділяється на 4 підгрупи, кожна з яких виконує своє завдання на проектування: тепловий конструкторський і гідравлічний розрахунки одного з 4 типів теплообмінних апаратів. Результатом ІП є захист проекту перед аудиторією, що складається зі студентів та викладачів. Представлення проекту виконується у вигляді презентації з 8–10 слайдів, яка включає в себе загальні поняття о теплообмінниках, область застосування і конструкцію обраного теплообмінника, порядок теплового та гідравлічного розрахунків, результати розрахунків та висновки. Оцінюється робота кожного студента після колективного обговорення. В результаті ІП студент вчиться працювати в колективі, відповідально підходити до покладеної задачі та до строків виконання проекту, представляти і аналізувати результати своєї роботи. Публічний захист проекту є гарною підготовкою до захисту дипломної роботи бакалавра.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51745
Appears in Collections:Кафедра "Турбінобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Proektuvannia.PDF2,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.