Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51746
Title: Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра "Розрахунок принципових теплових схем турбоустановок малої потужності"
Authors: Литвиненко, Оксана Олексіївна
Іванченко, Олена Миколаївна
Михайлова, Ірина Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; розрахунок випарника; контроль матеріального балансу; мережеві підігрівальні установки; енергетичні показники турбоустановки
Issue Date: 2016
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра "Розрахунок принципових теплових схем турбоустановок малої потужності" : для студентів спец. 144 "Теплоенергетика", спеціалізації 144-02 "Теплові процеси в енергетичному обладнанні" / уклад.: О. О. Литвиненко, О. М. Іванченко, І. О. Михайлова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 44 с.
Abstract: Принципова теплова схема (ПТС) електростанції визначає основний зміст процесу перетворення теплової енергії в паросиловій установці. Вона включає головне та допоміжне теплоенергетичне обладнання, яке бере участь у відтворенні цього процесу та входить до складу пароводяного тракту електричної станції. Розрахунок ПТС є важливим етапом проектування турбоустановки і виконується з метою визначення технічних характеристик обладнання теплової схеми та показників економічності роботи енергетичної установки в цілому. Випускна робота бакалавра за спеціальністю "Теплоенергетика" являє собою рішення комплексної задачі проектування та розрахунків теплових схем турбоустановок малої потужності і складових схем. На першому етапі виконують орієнтовний тепловий розрахунок прототипа турбіни, а саме: визначають наявний теплоперепад ентальпії на турбіну, виконують розбивку теплоперепаду по кожному ступеню, визначають місця відборів пари на регенерацію. На другому етапі виконують розрахунок принципової теплової схеми. Визначають параметри пари та води в характерних точках теплової схеми. Проводять докладний розрахунок кожного елемента схеми, визначаючи відносні витрати пари, основного конденсату, води. На третьому етапі визначають абсолютні значення витрат пари і конденсату загалом на турбіну та на елементи схеми. Проводять контроль внутрішньої потужності турбоагрегату. На четвертому етапі визначають енергетичні показники турбоустановки.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51746
Appears in Collections:Кафедра "Турбінобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Rozrakhunok.PDF1,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.