Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51806
Title: Спосіб визначення коефіцієнта гідравлічного опору циклонного пиловловлювача
Authors: Беккер, Михайло Вікторович
Собчук, Михайло Петрович
Трухачов, Володимир Вікторович
Медведєва, Леся Микитівна
Фик, Ілля Михайлович
Коток, Валерій Борисович
Дістрянов, Сергій Володимирович
Сендеров, Олег Олександрович
Бантюков, Євген Миколайович
Keywords: патент; корисна модель; гідродинаміка; гідравліка; вимір витрати; перепад тиску; гідравлічний опір; густина газу
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 39367 Україна, МПК (2009) F15D 1/00 F17D 5/00. Спосіб визначення коефіцієнта гідравлічного опору циклонного пиловловлювача / Беккер М. В., Собчук М. П., Трухачов В. В., Медведєва Л. М., Фик І. М., Коток В. Б., Дістрянов С. В., Сендеров О. О., Бантюков Є. М. ; власник ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (Україна). – № u200810879 ; заявл. 04.09.2008 ; опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4. – 3 с.
Abstract: Спосіб визначення коефіцієнта гідравлічного опору циклонного пиловловлювача, що включає вимір на вході циклонного пиловловлювача тиску – Рвх, температури – Твх і витрати – q газу, визначення густини газу – ρ₀ при нормальних умовах і обчислення коефіцієнта гідравлічного опору – λ, який відрізняється тим, що вимірюють перепад тиску – ΔР на пиловловлювачі й обчислюють коефіцієнт гідравлічного опору – λ по формулі.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51806
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Bekker_Patent_39367.pdf80,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.