Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51812
Title: Спосіб оцінювання коефіцієнта гідравлічного опору циклонного пиловловлювача
Authors: Беккер, Михайло Вікторович
Медведєва, Леся Микитівна
Мандра, Анатолій Степанович
Налісний, Микола Борисович
Чорний, Георгій Ігорович
Єфремов, Сергій Григорович
Фик, Ілля Михайлович
Коток, Валерій Борисович
Сендеров, Олег Олександрович
Бантюков, Євген Миколайович
Keywords: патент; корисна модель; гідродинаміка; гідравліка; трубопровід; опір гідравлічний; витрата газу; станція компресорна
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 40144 Україна, МПК (2009) F15D 1/00 F17D 5/00. Спосіб оцінювання коефіцієнта гідравлічного опору циклонного пиловловлювача / Беккер М. В., Медведєва Л. М., Мандра А. С., Налісний М. Б., Чорний Г. І., Єфремов С. Г., Фик І. М., Коток В. Б., Сендеров О. О., Бантюков Є. М. ; власник ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (Україна). – № u200812733 ; заявл. 30.10.2008 ; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. – 5 с.
Abstract: Спосіб оцінювання коефіцієнта гідравлічного опору циклонного пиловловлювача, що включає визначення густини газу – ρ₀ при нормальних умовах і виміру параметрів, що характеризують роботу циклонного пиловловлювача, – тиску – Рвх, температури – Твх і витрати – q газу на вході пиловловлювача, який відрізняється тим, що уведено вимір перепаду тиску – ΔР на пиловловлювачі також як параметр, що характеризує роботу пиловловлювача, виміри тиску – Рвх, температури - Твх і витрати - q газу на вході циклонного пиловловлювача і перепаду тиску – ΔР на пиловловлювачі здійснюють із установленим періодом протягом заданого інтервалу часу виміру, з отриманих значень параметрів відбирають K наборів значень параметрів – тиску, температури, витрати газу на вході пиловловлювача і перепаду тиску на пиловловлювачі в одному зрізі часу при значеннях вхідного тиску або витрати газу, що найбільш відрізняються один від одного, і визначають величину коефіцієнта гідравлічного опору – λ.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51812
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Bekker_Patent_40144.pdf154,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.