Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51836
Title: Спосіб керування циклонними пиловловлювачами на компресорній станції
Authors: Марчук, Ярослав Семенович
Клюк, Богдан Олексійович
Собчук, Михайло Петрович
Трухачов, Володимир Вікторович
Фик, Ілля Михайлович
Коток, Валерій Борисович
Пономарьов, Юрій Володимирович
Щербина, Володимир Ілліч
Сендеров, Олег Олександрович
Бантюков, Євген Миколайович
Keywords: патент; корисна модель; автоматика; газова промисловість; газ конвертерний; фільтри; станція компресорна; тиск газу
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 40083 Україна, МПК (2009) B01D 46/00 F17D 5/02 (2008.01). Спосіб керування циклонними пиловловлювачами на компресорній станції / Марчук Я. С., Клюк Б. О., Собчук М. П., Трухачов В. В., Фик І. М., Коток В. Б., Пономарьов Ю. В., Щербина В. І., Сендеров О. О., Бантюков Є. М. ; власник ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (Україна). – № u200812151 ; заявл. 14.10.2008 ; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. – 5 с.
Abstract: Спосіб керування циклонними пиловловлювачами на компресорній станції, що включає цикл контролю, який складається з послідовно виконуваних вимірювань тиску газу – Рвх на загальному вході пиловловлювачів і визначення витрати газу – q через один пиловловлювач, який відрізняється тим, що уведено ввімкнення або вимкнення пиловловлювачів, видача повідомлень при виході режиму за технологічні обмеження, очікування встановлення стаціонарного режиму роботи пиловловлювачів, визначення щільності газу – ρ₀ при нормальних умовах, а до циклу контролю уведені вимірювання температури газу – Твх на загальному вході пиловловлювачів і втрати тиску – ΔР на пиловловлювачах, визначення значення витрати газу – q через один иловловлювач за формулою.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51836
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Marchuk_Patent_40083.pdf139,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.