Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51854
Title: Інтегрально-ізокінетичний багатофазний пробовідбірник
Authors: Сухоруков, Юрій Ігорович
Сухоруков, Ігор Васильович
Фик, Ілля Михайлович
Keywords: патент; винахід; пристрої відбору сумішей; патрубок вихідний; зонд; екран; щилина; втулка
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 112463 Україна, МПК G01N 1/22 (2006.01) G01N 1/10 (2006.01) G01N 1/16 (2006.01). Інтегрально-ізокінетичний багатофазний пробовідбірник / Сухоруков Ю. І., Сухоруков І. В., Фик І. М. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2014 09405 ; заявл. 26.08.2014 ; опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17. – 7 с. : іл.
Abstract: Інтегрально-ізокінетичний багатофазний пробовідбірник виконаний у вигляді зонда, що встановлений в трубопровід перпендикулярно газовому потоку та обладнаний щілиною, що спрямована назустріч газорідинному потоку та сполучена з відбірним каналом, обладнаний вихідним патрубком, зорієнтованим за напрямком руху потоку газу. Всередині зонда навпроти щілини розміщено екран, а щілина розміщена на бічній поверхні зонда. Висота екрана більша або дорівнює діаметру вихідного патрубка. Площа щілини зонда дорівнює сумі площ отвору вихідного патрубка та отвору відбірного каналу, а ширина кожної ділянки щілини обернено пропорційна швидкості газового потоку на цій ділянці. Пробовідбірник додатково містить щілину відбору рідинної плівки, яка розміщена у основі зонда біля втулки, яка виймається, та сполучена зі щілиною, яка розміщена перпендикулярно втулці зонда та осі трубопроводу, та сполучається з внутрішньою порожниною зонда на постійній відстані вхідним каналом. Сума площ отвору вихідного патрубка та отвору відбірного каналу дорівнює сумі площ щілини та щілини відбору рідинної плівки.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51854
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Sukhorukov_Patent_112463.pdf240,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.