Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51856
Title: Спосіб відбору презентативної проби з турбопроводу з багатофазним газорідинним потоком і пристрій для його здійснення
Authors: Сухоруков, Юрій Ігорович
Сухоруков, Ігор Васильович
Фик, Ілля Михайлович
Keywords: патент; винахід; втулка; зонд; екран; щилина; пробовідбірник; штуцери
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 112480 Україна, МПК G01N 1/22 (2006.01) G01N 1/10 (2006.01) G01N 1/16 (2006.01). Спосіб відбору презентативної проби з турбопроводу з багатофазним газорідинним потоком і пристрій для його здійснення / Сухоруков Ю. І., Сухоруков І. В., Фик І. М. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2014 14177 ; заявл. 30.12.2014 ; опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17. – 13 с. : іл.
Abstract: Спосіб відбору презентабельної проби з трубопроводу з багатофазним газорідинним потоком передбачає розміщення в трубопроводі зонда пробовідбірника, подачу газорідинного потоку в зонд пробовідбірника, подачу відведених потоків до місця усереднювання в порожнину пробовідбірника, усереднювання відведених потоків струменів і подачу їх на аналіз, потоки струменів після їх усереднення поділяють на два однакових за складом потоку, один з яких повертають в трубопровід зі швидкістю, що дорівнює швидкості руху потоку в трубопроводі, і за напрямком руху потоку в ньому, а інший потік подають на аналіз, при цьому і додатково відбирають рідинну плівку з внутрішньої стінки трубопроводу щілиною відбору рідинної плівки в масштабі відбору газорідинної проби, а також подають частину потоку в канал виміру статичного тиску і регулюють витрату потоку відібраної проби згідно з результатами такого виміру. Для реалізації цього способу у втулці зонда пробовідбірника виконаний канал виміру статичного тиску усередненого газорідинного потоку трубопроводу, а передавальний вузол пробовідбірника має вбудовані штуцери для приєднання вимірювальних приладів і маніфольда передачі відібраної проби на аналіз.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51856
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Sukhorukov_Patent_112480.pdf299,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.