Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51857
Title: Лабораторний стенд для дослідждень массообмінних та сепараційних пристроїв
Authors: Сухоруков, Юрій Ігорович
Сухоруков, Ігор Васильович
Фик, Ілля Михайлович
Keywords: патент; корисна модель; нафтогазова промисловість; контур газодинамічний; шайба витратомірна; манометр мікрометричний диференціальний; потік повітряний; заслінка шиберна
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 113874 Україна, МПК (2016.01) F15B 19/00 G01M 9/00 G01N 1/22 (2006.01). Лабораторний стенд для дослідждень массообмінних та сепараційних пристроїв / Сухоруков Ю. І., Сухоруков І. В., Фик І. М. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2014 09404 ; заявл. 26.08.2014 ; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 7 с. : іл.
Abstract: Лабораторний стенд для досліджень масообмінних та сепараційних пристроїв, який має повітропровід, що містить повітродувку, витратний бак рідини, відцентровий насос, водонапірний бак постійного рівня, лінію подачі рідини з вентилями відбору проб, лінію відведення рідини, колону з насадками, балон з вуглекислим газом, газовий редуктор, патрубок з вентилем для відбору проб. Повітропровід виконаний у вигляді кільцевого аеродинамічного контуру, в якому встановлені датчики температури, вологи, первинний перетворювач витрати повітря з усереднюючими напірними трубками, газорідинний сепаратор, лічильник витрати рідини на зрошування, який оснащено пристроєм стабілізації витрати аеродинамічного (робочого) потоку на заданому рівні та регулювання рівня статичного тиску усередині аеродинамічного контуру, має пристрій виміру витрати робочого потоку на базі первинного перетворювача витрати повітря з усереднюючими напірними трубками, пов'язаного з диференціальним манометром, містить блок регулювання температури з електричним датчиком температури і елементи тепловіддачі від приводного електродвигуна повітродувки з внутрішнім та зовнішнім теплообмінниками, та має блок регулювання рівня води у водонапірному баку постійного рівня.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51857
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Sukhorukov_Patent_113874.pdf277,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.