Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51899
Title: Проєктування систем електропостачання промислових підприємств
Authors: Коліушко, Денис Георгійович
Асмолова, Лариса Валеріївна
Keywords: навчально-методичний посібник; зовнішнє електропостачання; цехові підстанції; коротке замикання; синхронні двигуни; трансформатори
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "ПромАрт"
Citation: Коліушко Д. Г. Проєктування систем електропостачання промислових підприємств : навч.-метод. посібник до виконання курсового проєкту за курсом "Електропостачання промислових підприємств та енергозбереження" : для студентів дистанц. форми навчання за спец.141– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньою програмою 03 "Електропривід, мехатроніка та робототехніка" / Д. Г. Коліушко, Л. В. Асмолова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : ПромАрт, 2021. – 96 с.
Abstract: У навчально-методичному посібнику систематизовано матеріал з проєктування систем електропостачання промислових підприємств, який включає розрахунок електричних навантажень, вибір силових трансформаторів, вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, компенсацію реактивної потужності, розрахунок струмів короткого замикання. Для глибшого розуміння матеріалу у названих розділах наведені приклади розрахунків та надано список літератури. Навчально-методичний посібник призначений для студентів дистанційної форми навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньою програмою 03 "Електропривод, мехатроніка та робототехніка".
ORCID: orcid.org/0000-0003-3112-4260
orcid.org/0000-0003-0208-2380
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51899
ISBN: 978-617-7944-30-9
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизовані електромеханічні системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Koliushko_Proiektuvannia.pdf2,48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.