Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51943
Title: Аналіз та вдосконалення бізнес-процесів організації із застосуванням референтних моделей
Authors: Копп, Андрій Михайлович
Орловський, Дмитро Леонідович
Keywords: знання; управління; життєвий цикл; ранжування; business process model; reference model; knowledge; business process model collection; business process model similarity
Issue Date: 2018
Publisher: Діса плюс
Citation: Копп А. М. Аналіз та вдосконалення бізнес-процесів організації із застосуванням референтних моделей / А. М. Копп, Д. Л. Орловський // Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи : кол. монографія / Г. В. Альошин [та ін.] ; заг. ред. В. С. Пономаренко. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. – 16 с.
Abstract: Розглядаються основні особливості використання моделей бізнес-процесів з метою накопичення, зберігання та поширення знань про діяльність організації. Висвітлюються питання повторного використання моделей бізнес-процесів для проектування нових або вдосконалення існуючих бізнес-процесів організації, зокрема використання референтних моделей, що являють собою еталонну схему організації бізнесу, перевірену на практиці у різних організаціях по всьому світу. Оскільки колекції моделей бізнес-процесів сучасних організацій можуть містити сотні або тисяч моделей, актуальною проблемою стає вибір варіантів побудови діючого бізнес-процесу для формування рекомендацій щодо його подальшого вдосконалення. Зважаючи на це, розглядається підхід до вибору референтних моделей бізнес-процесів, які схожі з діючими бізнес-процесами організації, його особливості на недоліки. Для опису моделей бізнес-процесів пропонується використовувати моделі представлення знань, а також пропонується визначення міри схожості відповідних описів моделей бізнес-процесів.
The basic features of business process models, which are using in order to collect, store, and share organizational knowledge, have been considered. The issues, related to the business process models reusing in order to design new or enhance existing business processes, have been considered. These issues are also related to reference models, which provide reference scheme of business organization, proved in practice in different organizations all over the world. Since business process models collections of modern organizations may contain hundreds or even thousands of models, the problem, related to the selection of variants of current business process design in order to develop recommendations for its further enhancement, becomes relevant. Therefore, the approach to selection of reference business process models, which are similar to the current organizational business processes, and its features and drawbacks have been considered. Knowledge representation models have been proposed for using in order to describe business process models. The definition of similarity measure among the considered descriptions of business process models has been proposed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3189-5623
orcid.org/0000-0002-8261-2988
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51943
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В."

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopp_Analiz_2018.pdf562,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.