Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51957
Title: Analysis and research of well-known orchestration systems for the construction of microservice infrastructure
Other Titles: Аналіз та дослідження відомих систем оркестрації для побудування мікросервісної інфраструктури
Authors: Pevnev, Volodymyr
Trehub, Yuliia
Keywords: virtualization technologies; технології віртуалізації
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Pevnev V. Analysis and research of well-known orchestration systems for the construction of microservice infrastructure / V. Pevnev, Yu. Trehub // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 142-147.
Abstract: Modern orchestration systems are being studied. Using different virtualization methods is it a good way to reduce construction time, equipment costs and support system operations during infrastructure construct. The article provides a detailed analysis of existing virtualization tools. A comparative analysis of modern solutions shows that the Kubernetes tool is one of the best tools for orchestration. The features of sharing orchestration systems together with different Cloud providers are presented in the article, comparisons of the cloud providers themselves are presented too.
Предметом вивчення в статті є сучасні системи оркестрації. При розробці, для скорочення часу побудування інфраструктури та зменшення затрат на обладнання та підтримку роботи системи, існує велика потреба у застосуванні різних методів віртуалізації. Основними технологіями віртуалізації є віртуалізація на основі використання гіпервізора і контейнерна віртуалізація. Найбільш популярними системами управління контейнерами (або системами оркестрації контейнерів) є Kubernetes та Docker Swarm, обидві з яких базуються на платформі Docker. Використання однієї із них дозволяє швидше і ефективніше розроблювати додатки, стандартизує виконувані додатками операції та оптимізує використання ресурсів. Завдяки Docker користувачі отримують об'єкт, який з високою надійністю можна запускати на будь-якій платформі. Також, у статті наведено особливості спільного використання систем оркестрації разом з різними Cloud провайдерами, а також порівняння самих хмарних постачальників. Метою є детальний аналіз існуючих інструментів оркестраціїї контейнерів, проведення порівняльної характеристики Kubernetes і Docker Swarm, та вибір кращої із них. Результати порівняння Kubernetes та Docker Swarm показують, що Kubernetes – один із найкращих інструментів оркестрації. Kubernetes підходить для розгортання інфраструктури, яка потребує великої кількості ресурсів, та дозволяє обслуговувати величезну кількість хостів, запускати на них численні контейнери Docker, відстежувати їх стан, контролювати спільну роботу, проводити балансування навантаження. Kubernetes дозволяє побудувати надійну систему. У порівнянні з іншими оркестраторами, Kubernetes є найкращим з точки зору реалізації відмовостійкості. Якщо потрібне швидке налаштування і є прості вимоги до конфігурації, Docker Swarm може стати хорошим варіантом завдяки своїй простоті. Висновки. Сьогодні на ринку представлено дві системи оркестрації контейнерів: Docker Swarm та Kubernetes. Kubernetes – найпопулярніша система, яка вибудовує ефективну систему оркестрації контейнерів по вузлах кластеру в залежності від поточного навантаження і наявних потреб в роботі сервісів. Docker Swarm – друга, але більш проста за реалізацією система оркестрації контейнерів. Вибір системи оркестрації залежить від поставлених завдань. Якщо потрібна проста система, можна вибрати Docker Swarm. Але якщо потрібно запускати більшу кількість контейнерних кластерів, тоді потрібно використовувати Kubernetes.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3949-3514
orcid.org/0000-0003-1495-3112
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.21
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51957
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2020_4_2_Pevnev_Analysis.pdf299,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.