Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51961
Title: Магнітоопір напівметалевих твердих розчинів Bi₁₋ₓSbₓ
Authors: Мартинова, Катерина Вікторівна
Рогачова, Олена Іванівна
Дорошенко, Ганна Миколаївна
Keywords: перехід фазовий; розчини концентровані тверді; синтез; поля магнітні
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мартинова К. В. Магнітоопір напівметалевих твердих розчинів Bi₁₋ₓSbₓ / К. В. Мартинова, О. І. Рогачова, Г. М. Дорошенко // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. 14-ї регіональної наук. студ. конф., 16-17 квітня 2014 р. / орг. ком.: Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, А. О. Мамалуй ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – С. 33.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51961
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martynova_Mahnitoopir_2014.pdf237,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.