Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51963
Title: Вплив відхилу від стехіометрії на температурні залежності кінетичних властивостей Bi₂Te₃
Authors: Тищук, М. Ю.
Рогачова, Олена Іванівна
Будник, О. В.
Keywords: матеріали термоелектричні; склад стехіометричний; плівки тонкі; полікристали; телур
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Тищук М. Ю. Вплив відхилу від стехіометрії на температурні залежності кінетичних властивостей Bi₂Te₃ / М. Ю. Тищук, О. І. Рогачова, О. В. Будник // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. 14-ї регіональної наук. студ. конф., 16-17 квітня 2014 р. / орг. ком.: Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, А. О. Мамалуй ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – С. 25.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51963
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyshchuk_Vplyv_vidkhylu_2014.pdf326,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.