Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52
Title: Гідрогазодинаміка
Authors: Бойко, Анатолій Володимирович
Keywords: закони руху рідини; концепція безперервності; швидкість звуку; теорема Жуковського; число Маха; течія Прандтля–Майєра; приграничний шар; Сопла Лаваля
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Бойко А. В. Гідрогазодинаміка : підручник / А. В. Бойко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 444 с.
Abstract: Викладено основні закони і рівняння руху рідини. Описано закономір-ності одно-, дво- і тривимірного руху нестисливої, стисливої до – та надзвукової течії. Подано основні поняття теорії подібності. Висвітлено основи теорії приграничного шару і процеси, які проходять при витіканні газу з сопел і решіток турбомашин. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Енергомашинобудування".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52
Appears in Collections:Кафедра "Турбінобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gidrogazodinamika_Bojko_2008.pdf6,79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.