Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52071
Title: Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс. Частина 2, том 2
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Абрамов, Федір Володимирович
Волоснікова, Наталія Миколаївна
Губанова, Ніно Нодарівна
Дяченко, Тетяна Анатоліївна
Двінських, Володимир Миколайович
Дюжев, Віктор Геннадійович
Жадан, Юлія Володимирівна
Єгорова, Юлія Валеріївна
Кабиш, Ганна Юріївна
Климова, Світлана Олегівна
Лісовицький, Володимир Миколайович
Максименко, Яна Анатоліївна
Митрофанова, Анастасія Сергіївна
Новік, Ірина Олексіївна
Падалка, П. А.
Посохов, Ігор Михайлович
Попадинець, Олена Василівна
Решетняк, Наталя Борисівна
Решетняк, Олена Володимирівна
Решетило, Валентина Петрівна
Рябова, Тетяна Веніаминівна
Сідельнікова, В. К.
Сідельнікова, І. В.
Сусліков, Станіслав Вячеславович
Тимченко, Ірина Євгенівна
Чепіжко, Олена Володимирівна
Чорна, Тетяна Іванівна
Шкодіна, Ірина Віталіївна
Яцина, Вікторія Валентинівна
Keywords: навчальний посібник; ринкова економічна система; соціальна політика; макроекономіка; приватні інвестиції; ціноутворення; еластичність
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник. Ч. 2, т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2020. – 702 с. – Представлено: с. 3-12; 700.
Abstract: Навчальний посібник досліджує науково-методичні та практичні питання удосконалення наукового забезпечення глобальних трансформаційних процесів в економіці та у галузі міжнародних економічних відносин. Представлені результати досліджень стану, тенденцій розвитку та сучасних проблем інтеграційних процесів, нових методів діяльності в умовах глобальної трансформації народного господарства та формування міждержавних ринкових утворень, розроблені відповідні рекомендації. Призначений для наукових робітників, викладачів, аспірантів, студентів спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" та студентів інших економічних спеціальностей Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", а також для спеціалістів, які займаються дослідженнями проблем міжнародних економічних відносин та працюють у різних галузях економіки.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5409-9737
orcid.org/0000-0001-9076-5231
orcid.org/0000-0002-6776-6778
orcid.org/0000-0001-7606-4957
orcid.org/0000-0001-9668-642X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52071
ISBN: ISBN 978-617-7675-87-6
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2020_Arkhiiereiev_Mizhnar_ekon_vidnosyny_Ch_2.pdf943,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.