Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52073
Title: Методичні вказівки до практичних занять "Тверді, рідкі та газоподібні палива" з дисципліни "Хімічні технології вуглецьвмісних речовин"
Authors: Дейнека, Дмитро Миколайович
Казаков, Валентин Васильович
Кобзєв, Олександр Вікторович
Михайлова, Євгенія Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; практичні заняття; газоподібне паливо; продукти згорання; повітря; горюча маса; вологість; нижча теплота згорання; тепловий еквівалент; сірка
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до практичних занять "Тверді, рідкі та газоподібні палива" з дисципліни "Хімічні технології вуглецьвмісних речовин" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад.: Д. М. Дейнека [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52073
Abstract: У методичних вказівках наведено приклади розв'язання задач з визначення складу та характеристик палива, об'єму та складу продуктів його згорання та їх ентальпій. Вони призначені для використання на практичних заняттях з курсу "Хімічні технології вуглецьвмісних речовин". Їх головною метою є поглиблення і засвоєння студентами теоретичних знань, набутих у лекційному курсі, а також оволодіння методиками розрахунків у процесах газифікації твердого палива.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5233-6898
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52073
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Tverdi_ridki_ta_hazopodibni.pdf604,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.