Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52093
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи за темою "Границя та похідна функції однієї змінної" з курсу "Вища математика"
Authors: Лінник, Ганна Борисівна
Морачковська, Ірина Олегівна
Руднєва, Гаяне Валериківна
Keywords: методичні вказівки; неперервність функцій; розкриття невизначеності; геометричний сенс похідних; індивідуальні завдання; перша важлива границя; друга важлива границя
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Секішова Т. Є.
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи за темою "Границя та похідна функції однієї змінної" з курсу "Вища математика" : для студентів техн. спец. заоч. та скороч. форм навчання / уклад.: Г. Б. Лінник, І. О. Морачковська, Г. В. Руднєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Секішова Т. Є., 2021. – 40 с.
Abstract: Методичні вказівки відповідають навчальним (робочим) програмам з дисципліни "Вища математика" ННІ МІТ. Їх мета допомогти студентам заочної та скороченої форм навчання у розв’язанні задач за темами "Границя функції", "Похідна функції та її застосування". У роботі викладено у мінімально необхідному обсязі базові теоретичні відомості. Розв’язані приклади. Також розібрані зразки виконання індивідуальних завдань, наведено по 30 варіантів індивідуальних завдань з кожної теми.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4164-4780
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52093
Appears in Collections:Кафедра "Прикладна математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Hranytsia.pdf1,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.