Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52095
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи за темою "Числові та функціональні ряди" з курсу "Вища математика"
Authors: Лінник, Ганна Борисівна
Морачковська, Ірина Олегівна
Руднєва, Гаяне Валериківна
Keywords: методичні вказівки; ознаки порівняння; знакопереміжні ряди; степеневі ряди; теорема Абеля; радикальна ознака Коші
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Секішова Т. Є.
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи за темою "Числові та функціональні ряди" з курсу "Вища математика" : для студентів техн. спец. заоч. та скороч. форм навчання / уклад.: Г. Б. Лінник, І. О. Морачковська, Г. В. Руднєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Секішова Т. Є., 2021. – 36 с.
Abstract: Тема "Числові та функціональні ряди" вивчається в курсі вищої математики на технічних факультетах. У роботі викладено у мінімально необхідному обсязі базові теоретичні відомості: поняття числового ряду, його суми та збіжності; необхідні та достатні умови збіжності числових додатних рядів; знакопереміжні ряди; поняття абсолютної та умовної збіжності знакозмінних рядів; функціональний ряд та його збіжність; поняття радіуса та області збіжності степеневого ряду; розвинення функцій в ряди Тейлора і Маклорена. Наведені варіанти індивідуальних завдань. Розібрані зразки виконання індивідуальних завдань.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4164-4780
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52095
Appears in Collections:Кафедра "Прикладна математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Chyslovi_riady.pdf802,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.