Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52127
Title: Методичні засади вибору інноваційної стратегії підприємства з позицій концепції маркетингу
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Пересадько, Г. О.
Keywords: конкурентоспроможність; економіка; інноваційна діяльність; промислові підприємства
Issue Date: 2009
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Ілляшенко С. М. Методичні засади вибору інноваційної стратегії підприємства з позицій концепції маркетингу / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журн. Сер. : Економічні науки. – 2009. – Т. 3, № 5. – С. 14-18.
Abstract: Розроблено теоретико-методичний підхід до поетапного ітераційного відбору інноваційних стратегій промислових підприємств, адекватних зовнішнім умовам і їх стратегічному потенціалу, з застосуванням елементів нечіткої логіки, на основі врахування рівнів попиту, рентабельності діяльності, ризику, конкурентоспроможності та адаптаційних можливостей підприємства. Визначено орієнтовний набір факторів впливу зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання, які підлягають аналізу і урахуванню. Практична реалізація запропонованого підходу надасть змогу підвищити оперативність та рівень обґрунтованості вибору інноваційних стратегій розвитку підприємств стосовно існуючих ринкових умов і їх наявного стратегічного потенціалу.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52127
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhNU_2009_3_5_Illiashenko_Metodychni_zasady_vyboru.pdf383,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.