Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52221
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Системи автоматизованого проектування в автотракторобудуванні"
Authors: Самородов, Вадим Борисович
Пелипенко, Євген Сергійович
Keywords: методичні вказівки; індивідуальні завдання; робоче креслення; виконання складального вузла; виконання креслення параметричної деталі
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Системи автоматизованого проектування в автотракторобудуванні" : для студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації 133.01 "Автомобілі і трактори" та 274 "Автомобільний транспорт" / уклад.: В. Б. Самородов, Є. С. Пелипенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2021. – 54 с.
Abstract: Рівень прискорення науково-технічного прогресу суспільства визначається темпами зростання продуктивності праці розробників нових виробів, скороченням термінів проектування, підвищенням якості розробки проектів. Системи автоматизованого проектування (САПР) дають можливість на основі новітніх досягнень фундаментальних наук розробляти нові методи проектування складних систем і об'єктів. В даний час створені і застосовуються різні САПР. Одні з них вирішують завдання забезпечення автоматизації різних процедур і операцій, таких як: підготовка текстової документації, інтегровані рішення автоматизації проектних і конструкторсько-технологічних робіт, побудова графічних зображень, пристрої зв'язку комп'ютера і верстата з ЧПУ, системи автоматизованих розрахунків. Інші – являють цілі системи, що виконують вузьконаправлені завдання управління виробництвом – системи управління проектами та електронними архівами на підприємствах, системи управління проектно-конструкторською документацією для відділів і робочих груп. Даний курс знайомить з можливостями системи автоматизованого двовимірного твердотільного конструкторського моделювання у вигляді креслярсько-конструкторської системи САПР. Дана система дозволяє зручно і швидко розробляти різну креслярсько-конструкторську документацію, створювати специфікації та інші текстово-графічні документи. САПР володіє вбудованою інтерактивною параметризацією креслень; оснащена прикладними бібліотеками стандартних конструктивних елементів з базами даних; підтримує створення власних бібліотек і часто використовуваних елементів; здійснює підтримку форматів DWG, DXF, IGES, PDF 3. Методичні вказівки використовуються студентами спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації 133.01 "Автомобілі і трактори" та 274 "Автомобільний транспорт" і всіх форм навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2965-5460
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52221
Appears in Collections:Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Systemy_avtomatyzovanoho_proektuvannia.pdf1,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.