Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52222
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Трьохмірне моделювання в автотракторобудуванні"
Authors: Пелипенко, Євген Сергійович
Keywords: методичні вказівки; комп'ютерні технології; автоматизоване проектування конструкцій; створення креслення заготовки; побудова 3D збірок; створення деталі "Вилка"
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Трьохмірне моделювання в автотракторобудуванні" : для студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації 133.01 "Автомобілі і трактори" та 274 "Автомобільний транспорт" / уклад. Є. С. Пелипенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2021. – 34 с.
Abstract: Сьогодні в сфері автоматизованого проектування конструкцій відзначається тенденція переходу від двовимірного проектування до тривимірного моделювання. До недавнього часу саме площинне креслення було єдиною "мовою", якою могли розмовляти технічні фахівці. Сучасні комп’ютерні технології надають інженеру якісно більш досконалий засіб спілкування – тривимірну модель, яка хоча й існує у вигляді ланцюжка бітів і байтів у пам’яті комп’ютера, проте володіє цілком реальними фізичними властивостями: об’ємом, щільністю, масою, центром тяжіння, моментами інерції і т. д. Цю модель можна розглядати з різних сторін, розібрати і зібрати (якщо мова йде про складальні одиниці), навіть зазирнути всередину моделі. Метою цього видання – є засвоєння студентами сучасних методів проектування автотракторної техніки та принципи їх використання в професійній діяльності фахівця. Формування комплексу знань, вмінь і уявлень, достатніх для практичної діяльності за спеціальністю, тобто, підготовка фахівців у галузі використання сучасних "САПР" для рішення професійних задач підготовки виробництва автотракторної техніки. Завданням дисципліни є також забезпечення тісного зв'язку між теоретичними дослідженнями і конструкторською діяльністю. Найголовніше полягає в тому, що методи моделювання, які реалізуються в програмі автоматизованого проектування, є на сьогоднішній день загальноприйнятими у всіх сучасних 3D-системах. Тому вам належить не просто вивчити роботу в конкретній системі, а ознайомитися з найбільш поширеним підходом до створення твердих тіл. Методичні вказівки використовуються студентами спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації 133.01 "Автомобілі і трактори" та 274 "Автомобільний транспорт" всіх форм навчання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52222
Appears in Collections:Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Trokhmirne_modeliuvannia.pdf927,89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.