Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52225
Title: Дослідження впливу природних i культурних пам'ятників на формування патріотичних мотивів споживачів Сумської області
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Каптілова, Віра Іванівна
Кулініч, Ксенія Микитівна
Keywords: споживацькі переваги; патріотизм; місцеві товаровиробники; конкурентоспроможність; регіональні ринки; нецінова конкуренція; consumer benefits; patriotic motives; local producers; competitiveness; regional markets; nonprice competition
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Citation: Ілляшенко С. М. Дослідження впливу природних i культурних пам'ятників на формування патріотичних мотивів споживачів Сумської області / С. М. Ілляшенко, В. І. Каптілова, К. М. Кулініч // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Сер. : Економічні науки. – Хмельницьк : ХКТЕІ, 2013. – № 5. – 10 с.
Abstract: Досліджено популярність природних і культурних пам'яток Сумської області як об'єктів відвідування під час відпочинку та їх вплив на формування патріотичних мотивів у різних груп жителів області. Отримані результати підтверджують авторську гіпотезу щодо можливості використання патріотичних мотивів у просуванні продукції місцевих товаровиробників на регіональному ринку. Це дозволить трансформувати цінову конкуренцію у нецінову та підвищити за рахунок цього конкурентоспроможності місцевої продукції. Запропоновано рекомендації щодо популяризації продукції місцевих товаровиробників (шляхом використання патріотичних мотивів) серед різних груп споживачів з числа населення Сумської області.
The authors investigated the popularity of natural and cultural attractions of the Sumy region as objects of visiting during vocations and their influence on the formation of patriotic motifs in different groups of inhabitants of the region. Obtained results confirm the author's hypothesis of the application of patriotic motives in promoting the products of local manufacturers on the regional market. This will transform the price competition into the nonprice competition and enhance the competitiveness of local products. We advanced recommendations on promoting the local products producers (through the use of patriotic motives) among the various consumer groups from among the population of the Sumy oblast.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52225
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnyk_KhKTEI_2013_5_Illiashenko_Doslidzhennia.pdf590,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.