Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52281
Title: Договірне право
Authors: Гаряєва, Ганна Михайлівна
Keywords: навчальний посібник; цивільний договор; укладання; розірвання; договірні зобов'язання; порушення договору; передача майна у власність; договора на виконання робіт; договора на надання послуг; грошові зобов'язання; господарські договори
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий центр НТУ "ХПІ"
Citation: Гаряєва Г. М. Договірне право : навч.-метод. посібник / Г. М. Гаряєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 128 с.
Abstract: Посібник містить програму курсу, завдання для самостійної роботи, тестові і практичні завдання, завдання для перевірки засвоєних знань, варіанти модульних, контрольних робіт, контрольні питання, теоретичний матеріал, приклади договорів, а також інформаційне забезпечення для даної дисципліни. Призначено для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52281
Appears in Collections:Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2015_Hariaieva_Dohovirne_pravo.pdf1,09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.