Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52286
Title: Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист
Authors: Гаряєва, Ганна Михайлівна
Keywords: навчальний посібник; суб'єкти права; оцінка; інтелектуальна власність як товар; торгівельна марка; знак походження товару; ліцензійні договори; техніка складання договору; ноу-хау; інжиніринг; франчайзинг; договір купівлі-продажу
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий центр НТУ "ХПІ"
Citation: Гаряєва Г. М. Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист : навч.-метод. посібник / / Г. М. Гаряєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 146 с.
Abstract: У навчально-методичному посібнику розглянуто необхідний для студентів матеріал, що включає в себе теоретичний матеріал для підготовки семінарських занять, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, термінологичний словник основних понять курсу, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт, додатки містять витяг з Цивільного кодексу України та таблиці з нормативно-правовими актами, що регулюють питання пов’язані з охороною авторського права і суміжних прав, охороною прав на об’єкти промислової власності, міжнародні конвенції, угоди та договори. Особливу увагу приделено процедурам отримання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту від правопорушень. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання за фахом "Інтелектуальна власність".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52286
Appears in Collections:Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2015_Hariaieva_Rozporiadzhennia_pravamy.pdf979,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.