Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52295
Title: Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт "Основи програмування мовою С++. Створення найпростіших програм" з курсу "Інформатика", "Основи інформаційних технологій", "Інформаційні технології в метрології", "Структури і алгоритми обробки даних", "Програмування для інформаційно-вимірювальних систем"
Authors: Тверитникова, Олена Євгенівна
Євсеєнко, Олег Миколайович
Крилова, Вікторія Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; лінійні програми; логічні оператори; типи даних; арифметичні оператори; комп'ютерна техніка; оператори-перемикачі
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт "Основи програмування мовою С++. Створення найпростіших програм" з курсу "Інформатика", "Основи інформаційних технологій", "Інформаційні технології в метрології", "Структури і алгоритми обробки даних", "Програмування для інформаційно-вимірювальних систем" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та вимірювальна техніка", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: О. Є. Тверитникова, О. М. Євсеєнко, В. А. Крилова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 52 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52295.
Abstract: Розвиток сучасних технологій неможливий без використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Підготовка фахівців у галузях інформаційно-вимірювальної техніки, автоматики, телекомунікацій вимагає достатніх знань і навичок володіння обчислювальною технікою, знання основ алгоритмізації та програмування мовами високого рівня, такими як С/С++. Методичні вказівки призначені для вивчення мови програмування С++ під час проведення практичних занять та виконання лабораторних робіт, а також для самостійного освоєння матеріалу. На прикладах розглядаються основні засоби програмування, а також створення блок-схем алгоритму програми мовою С++, а саме: інтегроване середовище розробки Microsoft Visual Studio, найпростіші програми мовою С++, оператори розгалуження if і switch. Також наведені варіанти індивідуальних завдань для виконання лабораторних робіт, а також завдання для самостійного вивчення основ програмування з курсів "Інформатика", "Основи інформаційних технологій", "Структури і алгоритми обробки даних".
ORCID: orcid.org/0000-0001-6288-7362
orcid.org/0000-0001-5432-1211
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52295
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Osnovy_prohramuvannia.pdf1,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.