Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52362
Title: Сучасні комп'ютерно-інформаційні технології у розподілених системах управління
Authors: Лисаченко, Ігор Григорович
Подустов, Михайло Олексійович
Бабіченко, Анатолій Костянтинович
Дзевочко, Альона Ігорівна
Keywords: навчальний посібник; гетерогенні РСУ; клієнт-серверна архітектура; протокол MQTT; хмарні технології; дистанційний моніторинг
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Друкарня Мадрид"
Citation: Сучасні комп'ютерно-інформаційні технології у розподілених системах управління : навч.-метод. посібник / І. Г. Лисаченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 94 с.
Abstract: В навчально-методичному посібнику розглянуті питання використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у складі розподілених систем управління. Наведені основні теоретичні відомості та запропоновані практичні завдання щодо створення макетів РСУ, які використовують сучасні протоколи та інтерфейси, а також апаратно-програмні засоби для побудови гетерогенних комп'ютерних мереж із клієнт-серверною архітектурою. Призначено для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", які навчаються за денною та заочною (дистанційною) формою навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3723-8587
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52362
ISBN: 978-617-7988-34-1
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Lysachenko_Suchasni_komp_inf_tekhnolohii.pdf2,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.